Nawiedzenie Jasnogórskiej Ikony w naszym klasztorze

Ten rok był pełen łaski! Miałyśmy bowiem okazję aż dwukrotnie gościć za klauzurą Ikonę Matki Bożej.

Pierwsza wizyta miała miejsce 19 czerwca. Przez dzień i noc czuwałyśmy przed Obrazem, prosząc o łaski dla wszystkich, którzy polecili się naszej modlitwie. 20 czerwca rozpoczęła się oficjalna peregrynacja Ikony w naszej płockiej diecezji i Obraz przejechał w uroczystym kondukcie do Pułtuska.

 

Drugi raz mogłyśmy dłużej cieszyć się obecnością Jasnogórskiego Wizerunku, bo aż przez trzy pełne dni (30 X – 2 XI)! Świąteczna przerwa w peregrynacji (z okazji Uroczystości Wszystkich Świętych) sprawiła, że miałyśmy kolejny raz łaskę bycia tak blisko Naszej Pani. Te dni to doświadczenie radosnego wzruszenia i wdzięczności, a przede wszystkim potężnego wstawiennictwa Maryi u Bożego Tronu.

Następna sposobność do tak bezpośredniego spotkania z Maryją w Jasnogórskiej Ikonie – jak powiedział Ojciec kustosz – być może dopiero za kilkadziesiąt lat! Tym bardziej wdzięczne jesteśmy Bogu za łaskę goszczenia u nas Obrazu otaczanego przez Polaków tak wielką czcią.

 

W tym miejscu warto wspomnieć, że Maryja w Jasnogórskim Wizerunku jest naszą Przełożoną Generalną – nie dziwi więc, że pragnęła przebywać z nami przez tych kilka niezapomnianych dni!