Wielkanoc 2024

Krzyżowanym – nadzieja.
Radosnym – wytrwanie.
Prochom – wieczność.
Wszystkim – Odkupienie!

Naszym Kochanym Rodzinom, Przyjaciołom, Darczyńcom i wszystkim Państwu!

Życzymy głębokiego przeżywania Świętego Triduum Paschalnego i radosnego oraz szczęśliwego
spotkania z Panem Jezusem podczas Poranka Wielkanocnego.

Surrexit Christus. Alleluja!

Niech pamięć o tajemnicy Wielkiej Nocy przynosi nam wszystkim trwały pokój; niech umacnia nadzieję i
rozpala miłość względem bliźnich. Zmartwychwstały Chrystus niech błogosławi na każdą chwilę życia!

Życzymy również zdrowia, opieki Matki Najświętszej i obfitych Bożych łask.

Dziękujemy za DOBRO nam wyświadczone!

Z darem modlitwy i świątecznymi pozdrowieniami

Siostry klaryski kapucynki z Przasnysza (Mateczki)

Przasnysz, Wielkanoc 2024