Zakończenie Roku Życia Konsekrowanego

 

Łącząc się ze wszystkimi siostrami klauzurowymi na całym świecie również i nasza Wspólnota podjęła modlitwę w ramach tzw. Sztafety modlitwy, która zakładała, iż każdy dzień Roku Życia Konsekrowanego będzie czasem intensywnej, 24-godzinnej modlitwy wspólnot klauzurowych.

W naszej Wspólnocie każdy dzień Sztafety modlitwy rozpoczynał się Eucharystią, podczas której modliłyśmy się w wyznaczonych intencjach. W pierwszej serii dziękczynnej na przeżywanie tego dnia zaprosiłyśmy na uroczysty Różaniec wspólnotę Odnowy w Duchu Świętym, po czym wspólnie kolędowaliśmy z wiernymi w kościele, uwielbiając tajemnicę Bożego Narodzenia.

IMG_6271

Kolejny dzień Sztafety przeżywałyśmy zgodnie z wyznaczoną intencją, rozważając kolejne Tajemnice Różańca oraz uczestnicząc w dodatkowej, wieczornej Mszy św.

W trzecim dniu Sztafety, 19-go czerwca, szczególnym wydarzeniem była obecność Maryi w Jasnogórskiej Ikonie. Następnego dnia Obraz został przewieziony do Pułtuska, gdzie rozpoczęła się oficjalna peregrynacja Ikony w naszej diecezji.

W kolejnym dniu Sztafety każda z Sióstr odmawiała indywidualnie Różaniec w podanych intencjach.

W ostatni dzień Sztafety po uroczystej Mszy św. miałyśmy całodzienną adorację Najświętszego Sakramentu zakończoną Różańcem.

IMG_6880

Ważnym wydarzeniem wpisującym się w obchody Roku łaski były spotkania naszej Wspólnoty z Siostrami Felicjankami w naszym klasztorze. Odbywały się one czterokrotnie. Przeżywałyśmy wspólną Eucharystię, siostrzaną rekreację w rozmównicy oraz słuchałyśmy prelekcji s.Fidelii na temat początków Zgromadzenia  Sióstr Felicjanek.

W naszym klasztorze zorganizowane zostało także jedno spotkanie w ramach diecezjalnego dnia skupienia z przedstawicielkami żeńskich zgromadzeń zakonnych z naszej diecezji, pod przewodnictwem ks. prof. Bogdana Czupryna, referenta diecezjalnego ds. życia konsekrowanego.

 

 

IMG_6992

Dnia 30-go października ponownie witałyśmy Matkę Bożą w Jej peregrynującym Wizerunku. Mogłyśmy trwać przed Jej Obliczem i dziękować za dar powołania, prosić o nowe powołania i o łaski potrzebne dla nas, Kościoła i dla świata.

W ciągu trwania mijającego roku uczestniczyłyśmy raz w miesiącu w wykładach z Pisma Świętego, prowadzonych w naszym klasztorze. Naukowe zgłębiane ksiąg Nowego Testamentu pozwoliło nam na jeszcze lepszy kontakt ze Słowem Bożym w naszych codziennych modlitwach i medytacjach.

Jesteśmy wdzięczne Bogu i Kościołowi za dany nam czas łaski, który mobilizuje nas do większej wierności podjętym zobowiązaniom wypływającym z naszej konsekracji.

 

Rok ten pragniemy zakończyć aktem oddania się Najświętszej Maryi Pannie, by jako Pierwsza Konsekrowana prowadziła nas na drodze całkowitego oddania się Bogu, uczyła wiary ufnej i niezachwianej oraz otaczała naszą Wspólnotę płaszczem Swej opieki.