Czas w klasztorze jest rozłożony pomiędzy modlitwę i pracę. Nasz dzień rozpoczynamy modlitwą brewiarzową – Jutrznią, po której oddajemy się medytacji Słowa Bożego przez 1 godzinę.

 

Następnie przeżywamy codzienną Eucharystię, która jest najważniejszym punktem każdego dnia.

 

Po dziękczynieniu odmawiany Godzinę przedpołudniową, która wprowadza nas modlitewnie w codzienne obowiązki.

 

Po niej udajemy się na wspólne śniadanie i rozchodzimy się do wyznaczonych sobie prac. Są one bardzo różnorodne. Jedne siostry zajmują się pracami domowymi: gotowaniem, praniem, sprzątaniem; inne troszczą się o kościół i zakrystię, wykonują prace biurowe, pracują przy furcie klasztornej, w ogrodzie warzywnym i kwiatowym, w sadzie. Wykonujemy także haft komputerowy, szyjemy szaty liturgiczne oraz przyjmujemy różne okazyjnie zamawiane u nas prace jak np. różańce, wieńce dożynkowe, odnawianie figur itp. Posługujemy także przy naszych obłożnie chorych siostrach, które wymagają całodziennej opieki. Siostry zewnętrzne (czyli te, które nie składają ślubu klauzury papieskiej) troszczą się o zaopatrzenie klasztoru oraz sprawy wymagające wyjścia z jego obrębu.

 

Następnie gromadzimy się w chórze zakonnym na Godzinę południową przed 12:00 i udajemy się na wspólny obiad, a po nim na następną modlitwę – Godzinę Czytań.

 

Do godz. 15:00 jesteśmy przy naszych obowiązkach, a następnie odmawiamy Koronkę do Miłosierdzia Bożego i Godzinę popołudniową.

 

Kolejnym punktem dnia jest modlitwa wieczorna, czyli Nieszpory, po których przez godzinę medytujemy nad Słowem Bożym.

 

Po kolacji udajemy się na wspólny Różaniec, w odmawianie którego włączają się także wierni, którzy przychodzą do naszego kościoła.

 

Następnie mamy wspólnotową rekreację, czyli czas spotkania wszystkich sióstr i swobodnej rozmowy.

 

Po tej godzinie znów gromadzimy się w chórze (kaplicy) na ostatnią modlitwę dnia czyli Kompletę, po której rozpoczyna się czas ścisłego milczenia, który trwa przez całą noc aż do zakończenia Godziny przedpołudniowej.

 

W ciągu dnia wystawiony jest Najświętszy Sakrament i siostry, które pragną dodatkowo spędzić czas na modlitwie - podejmują się Jego adoracji.

 

Przy obowiązkach przez cały dzień panuje tzw. milczenie ewangeliczne, które oznacza, że nie rozpoczynamy dłuższych rozmów, by jak najpełniej zachować skupienie, które jest przestrzenią modlitwy nieustannej, do której jesteśmy wezwane.

 

Milczenie ścisłe – od Komplety do Godziny przedpołudniowej oraz przez 1 godzinę w ciągu dnia – to czas, gdzie (bez wyraźnej i naglącej konieczności) nie rozmawiamy i nie załatwiamy spraw związanych z obowiązkami.

 

Chór zakonny – to nazwa kaplicy sióstr, czyli tej części kościoła, która jest przeznaczona tylko dla nas i objęta klauzurą. To miejsce naszej modlitwy i spotkania z Panem, przedstawiania Mu potrzeb wszystkich proszących nas o wstawiennictwo i całego świata, a więc miejsce, gdzie każda mniszka spędza większą część swojego życia.

 

Brewiarz – czyli Jutrznia, Godziny: przedpołudniowa, południowa i popołudniowa, Godzina Czytań, Nieszpory i Kompleta. Jest to modlitwa Słowem Bożym, przede wszystkim Psalmami. Jest oficjalną modlitwą liturgiczną Kościoła Świętego, a tym samym naszą podstawową formą uczestnictwa w oddawaniu chwały Bogu przez cały Lud Boży.