Jeśli rozeznajesz swoje powołanie …

Zapraszamy Cię do naszej wspólnoty kontemplacyjnej na INDYWIDUALNE DNI SKUPIENIA.

kontakt: klaryskikapucynki@wp.pl