Mocne świadectwo z klasztornych kronik

W Przasnyszu odbyło się spotkanie promocyjne tomu wojennych wspomnień mniszek klarysek kapucynek.

Książka „Okres II wojny światowej we wspomnieniach sióstr klarysek kapucynek z Przasnysza” została opublikowana przez Wydawnictwo Bernardinum. Autorkami zawartych w niej wspomnień są siostry Honorata Zofia Szwarc i Immakulata Maria Klicka. Publikacja ta – jak zaznacza we wstępie ojciec Łukasz Woźniak, prowincjał Warszawskiej Prowincji Kapucynów – „daje unikatową perspektywę poznania czasów wojny jako doświadczenia ludzkiego, kobiecego i duchowego. Przez dwie siostry – autorki zostajemy zaproszeni do wędrówki w świat okrucieństwa i niesprawiedliwości, świat lęków i prób, ale jednocześnie spotykamy świadectwo o wierze, zawierzeniu, dobru, a nawet o świętości”.

Spotkanie promocyjne w Muzeum Historycznym zgromadziło liczną publiczność. Obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z burmistrzem Przasnysza Łukaszem Chrostowskim i starostą przasnyskim Krzysztofem Bieńkowskim, księża, przasnyskie mniszki klaryski kapucynki oraz członkowie rodzin autorek wspomnień – bratowa s. Honoraty – Zofia Joanna Szwarc-Bronikowska z córką Weroniką i bratanica Elżbieta Cabanowska z synem Pawłem. Również przybyli krewni s. Immakulaty – Eliza i Rafał Bober. Niezwykłe dzieło ukazało się w ramach obchodów jubileuszu 150-lecia obecności mniszek klarysek kapucynek w Przasnyszu. Uczestnicy spotkania usłyszeli dwie prelekcje. Pierwszą z nich – „»Światło w ciemności świeci (J 1,5)«. Bł. Maria Teresa Kowalska z przasnyskiego klasztoru sióstr klarysek kapucynek” – wygłosił ks. dr Robert Ogrodnik, kapelan środowiska Rodziny Ravensbrück, wiceprezes Fundacji „Cultura Memoriae”. Zwrócił on uwagę, że czasy, w których przyszło żyć Mieczysławie Kowalskiej, bł. Marii Teresie od Dzieciątka Jezus, charakteryzowały dwa totalitaryzmy: komunizm i narodowy socjalizm. Co więcej, obu z nich doświadczyła osobiście. Jej ojciec, sympatyk ruchu komunistycznego, wyjechał ze starszą córką do ZSRR. Po pewnym czasie dołączyły do niego żona z młodszą córką i synem.

– Mieczysława musiała żyć w wielkim rozdarciu. Z jednej strony miłość do ojca i rodzeństwa, które porzuciło Polskę dla sowieckiej Rosji, z drugiej strony wierność Bogu i rodzącemu się powołaniu zakonnemu. W odpowiedzi na głos zachęcający ją do klauzurowego życia zakonnego i za radą swojego spowiednika, ojca Beniamina Zontaga, kapucyna, 23 stycznia 1923 roku wstąpiła do klasztoru mniszek kapucynek w Przasnyszu – wyjaśnił ks. Ogrodnik. Wskazał także na pasyjno-ekspiacyjną duchowość, którą żyła bł. Maria Teresa, co najwyższy wyraz znalazło podczas jej pobytu i męczeńskiej śmierci w KL Soldau.

Tytuł prelekcji został zapożyczony z Ewangelii wg św. Jana: „A światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła” (J 1,5).

– W osobie naszej błogosławionej, która jest chlubą miasta Przasnysz i ziemi przasnyskiej, przywołane słowa Janowej Ewangelii nabierają swoistego życia. Ani komunistyczne macki rodzinnego życia, ani niemieckie zbrodnicze traktowanie nie pokonały Błogosławionej Marii Teresy Kowalskiej – przekonywał ks. Robert. Jego zdaniem obchodzone w tym roku rocznice – 150. obecności mniszek klarysek kapucynek w Przasnyszu i 80. śmierci bł. s. Marii Teresy – to doskonała okazja, aby miasto Przasnysz zaczęło się chlubić swoją wyjątkową mieszkanką, honorując ją ulicą lub placem.

Prelekcję „Martyrologium duchowieństwa i osób zakonnych w niemieckim obozie Soldau w Działdowie” przedstawił ks. kanonik Marian Ofiara, proboszcz parafii św. Katarzyny Aleksandryjskiej oraz bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego w Działdowie. Przybliżając uczestnikom spotkania genezę nazistowskiej wrogości wobec Kościoła katolickiego, przytoczył głoszoną przez narodowy socjalizm teorię streszczającą się w słowach: „Klasztory są nerwem życiowym Kościoła katolickiego; kto atakuje klasztory, ten atakuje cały Kościół”. Ksiądz Marian przedstawił porażający obraz okrutnych represji, jakimi byli poddawani uwięzieni w działdowskim obozie koncentracyjnym duchowni. Duże wrażenie na słuchaczach wywarła charakterystyka ostatnich dni bł. abp. Antoniego Juliana Nowowiejskiego i bp. Leona Wetmańskiego.

Spotkanie ubogaciły piosenki religijne w wykonaniu przasnyskiego nauczyciela Andrzeja Czaplickiego. Naturalne tło dla wydarzenia stanowiła wystawa „Klaryski kapucynki w Przasnyszu 1871–2021”.

Źródło: Wojciech Ostrowski, Mocne świadectwo z klasztornych kronik, https://plock.gosc.pl/doc/7104547.Mocne-swiadectwo-z-klasztornych-kronik (dostęp: 1.06.2022).