Klaryski Kapucynki
w Przasnyszu
150 Lat
Klarysek Kapucynek w Przasnyszu
1871 - 2021
Z natchnienia Bożego
zostałyście córkami i służebnicami
najwyższego i największego Króla, ...
... Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, ... ...wybierając Życie według doskonałości św. Franciszek Ewangelii świętej...

Aktualności

Wielkanoc 2021

Szanowni i Drodzy Państwo!   W atmosferze pełnej nadziei – triumfu życia nad śmiercią, uwielbienia Boga i dziękczynienia za Odkupienie, składamy z głębi naszych serc... Czytaj więcej

Boże Narodzenie 2020

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.  ... Czytaj więcej