Klaryski Kapucynki
w Przasnyszu
150 Lat
Klarysek Kapucynek w Przasnyszu
1871 - 2021
Z natchnienia Bożego
zostałyście córkami i służebnicami
najwyższego i największego Króla, ...
... Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, ... ...wybierając Życie według doskonałości św. Franciszek Ewangelii świętej...

Aktualności

Boże Narodzenie 2020

„Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne”.  ... Czytaj więcej

Życie ukryte przed światem…

O dziejach sióstr klarysek kapucynek w czasie II wojny światowej można przeczytać w książce pt. „Życie ukryte przed światem…”. Zapraszamy do nabycia przy furcie klasztoru... Czytaj więcej