Klaryski Kapucynki
w Przasnyszu
150 Lat
Klarysek Kapucynek w Przasnyszu
1871 - 2021
Z natchnienia Bożego
zostałyście córkami i służebnicami
najwyższego i największego Króla, ...
... Ojca niebieskiego, i zaślubiłyście się Duchowi Świętemu, ... ...wybierając Życie według doskonałości św. Franciszek Ewangelii świętej...

Aktualności

Słowo Prezeski

Słowo Prezeski Stowarzyszenia Mater Ecclesiae Mniszek Klarysek Kapucynek do Sióstr i Uczestników uroczystości ku czci bł. M. Teresy Kowalskiej Przasnysz, 19 sierpnia 2023... Czytaj więcej

Odczytać relikwie

Biskup Szymon Stułkowski przygotował, opieczętował i poświęcił dwa relikwiarze, w których złożono fragmenty reguły przepisanej własnoręcznie przez bł. Marię Teresę od Dzieciątka Jezus – męczennicę... Czytaj więcej