Droga Krzyżowa w Wielki Piątek

 

 

 

STACJA I

Wyrok

way-of-the-cross-243842_640 

Zróbmy zasadzkę na sprawiedliwego, bo nam niewygodny. (Mdr 2, 12a)

 

…chcą pozbyć się Jezusa, zrobić z Nim porządek… Ten, który sprzeciwia się ludzkim zamysłom, musi zniknąć z powierzchni ziemi…

Gdy pozbywamy się trudnej prawdy, problemu, przed którym stajemy, konsekwencji naszych czynów – może się czasem okazać, że usuwamy z naszego życia samego Boga…

 

 

 

 

 

STACJA II

Krzyż na ramionach

way-of-the-cross-243843_640 

On ćwiczy moje ręce do bitwy, a ramiona – do napinania spiżowego łuku. (Ps 18, 35)

 

Choć po wydaniu wyroku wszystko wydaje się przegrane, to właśnie teraz Jezus staje do bitwy o mnie i o ciebie.

Gdy przejrzymy na oczy, odkryjemy, że to, co w naszym życiu najcięższe – prowadzi nas najpewniejszą drogą do zwycięstwa.

 

 

 

 

 

STACJA III

Pierwszy upadek

way-of-the-cross-243844_640 

…bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
 Na rękach będą cię nosili, abyś nie uraził swej stopy o kamień. (Ps 91, 11-12)

 

Aniołowie nie przychodzą, gdyż dzieła zbawienia Bóg dokonuje sam.

Jego zraniona w upadkach stopa miażdży głowę węża.

 

 

 

 

 

 

STACJA IV

Matka

way-of-the-cross-1138017_640 

Wtedy niewiasta spostrzegła, że drzewo to ma owoce dobre do jedzenia, że jest ono rozkoszą dla oczu i że owoce tego drzewa nadają się do zdobycia wiedzy. (Rdz 3, 6)

 

Tak, Jezus to dojrzały owoc złożony na ofiarę za wszystkich ludzi.

Niesie wiedzę najgłębszą – wiedzę Krzyża…

 

 

 

 

 

 

STACJA V

Szymon

 way-of-the-cross-243845_640

Szymon nie miałby siły dźwigać krzyża, gdyby nie to, że cały jego ciężar spoczywał na Jezusie. Pomoc, której udziela przymuszony, to w pierwszym rzędzie łaska dla niego samego.

Panie, gdy narzekam, zapominam, że to przecież Ty poniosłeś mój krzyż. Poprzez trudne chwile dajesz mi niepowtarzalną szansę wejścia w samo centrum dzieła odkupienia.

 

 

 

 

 

 

STACJA VI

Weronika

 STACJA SZOSTA

…szukajcie, a znajdziecie; kołaczcie, a otworzą wam. (Mt 7, 7b)

 

Weronika szukała Twego oblicza, by otrzeć je skromną chustą. Tak po prostu… W morzu bezsilności pokazała, że zawsze mamy możliwość przeciwstawiania się złu.

Jakkolwiek małe jest spełniane dobro, jest zawsze potężniejsze od zła.

 

 

 

 

 

STACJA VII

Powtórny upadek

 way-of-the-cross-243844_640

A choćby upadł, to nie będzie leżał, bo rękę jego Pan podtrzymuje. (Ps 37, 24)

 

Tylko Jezus wie, jak ciężko jest powstać. Gdy przytłaczają problemy, grzechy, życiowe tragedie… On jeden wie i mnie rozumie.

Pokazuje, że jest Dłoń, która podnosi…

Ten, kto w Bogu pokłada ufność, zawsze doświadczy Jego opieki. Upadek i powstanie Jezusa są gwarancją tej obietnicy.

 

 

 

 

STACJA VIII

Płaczące niewiasty

 way-of-the-cross-1138015_640

Bo w ogniu doświadcza się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia. (Syr 2, 5)

 

Trudno było to zrozumieć tym kobietom, trudno i nam.

Nie udowodnimy Bogu naszej miłości jedynie łzami, lecz wiernością Jezusowi dzień po dniu, w radości i smutku, w powodzeniu i poniżeniu.

To człowiek wierzący zmienia świat gdy idzie przez ogień jego prób ciągle wierny, ciągle ufny.

 

 

 

 

STACJA IX

Trzeci upadek

 way-of-the-cross-243844_640

Dręczono Go, lecz sam się dał gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. (Iz 53, 7)

 

Jezus nie odniósłby najmniejszej rany, gdyby na to nie pozwolił…

Dziś ludzie szydzą z Boga, wypierają się Go, chcą udowodnić, że nie istnieje. A On na to pozwala, gdyż pragnie zbawiać przyjmując te pchnięcia i policzki, by unieść zło, którego my nie udźwigniemy…

 

 

 

 

 

STACJA X

Jezus z szat obnażony

STACJA DZIESIATA 

A wtedy otworzyły się im obojgu oczy i poznali, że są nadzy. (Rdz 3, 7)

 

Jezus powraca do Raju – przyjmuje ten pierwotny wstyd pierwszych ludzi. Oni stracili wszystko idąc za głosem kusiciela i zobaczyli, że bez Boga są tylko prochem…

Jest to tragedia, od której nie byłoby odwrotu, gdyby Jezus nie stał teraz przed szydzącym tłumem. On oddaje Swą godność, byśmy naszą odzyskali.

 

 

 

STACJA XI

Jezus przybity do Krzyża

way-of-the-cross-243846_640 

Boski Żagiel rozpięty na maszcie Krzyża… Teraz już bezpiecznie i nieodwołalnie płynie do portu zbawienia – całkowicie ubogi, całkowicie samotny. Przez nieprzeniknioną ciemność naszych grzechów On – światłość świata – trafi prosto w ramiona Ojca.

„Chrystus, który w swojej męce i krzyżu nie doznał miłosierdzia ludzkiego — w swym zmartwychwstaniu objawił całą pełnię tej miłości, którą Ojciec ma dla Niego, a w Nim dla wszystkich ludzi”. (Jan Paweł II, Dives in misericordia)

 

 

 

 

 

STACJA XII

Śmierć Jezusa

way-of-the-cross-1138014_640 

Bo śmierci Bóg nie uczynił i nie cieszy się ze zguby żyjących. Stworzył bowiem wszystko po to, aby było. (Mdr 1, 13-14)

 

Owocem grzechu jest śmierć. Jezus – choć był bez jakiejkolwiek winy – poddał się jej prawom jako prawdziwy Człowiek. Ponieważ jednak jest także prawdziwym Bogiem, śmierć nie mogła mieć nad Nim żadnej władzy.

Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną. (Ps 23, 4)

 

 

 

 

STACJA XIII

Ciało Jezusa zdjęte z krzyża

STACJA TRZYNASTA 

Na tej ziemi wszystko ma swój kres. Jezus stawszy się pielgrzymem na drogach świata poddał się prawu przemijania. Teraz Jego Ciało spoczywa w ramionach zbolałej Matki, lecz duch już rozpoczął swój zwycięski pochód w otchłani.

Choć nasze oczy nie widzą jeszcze triumfu, nie znaczy to, że się on nie dokonuje.

...wpatrujemy się nie w to, co widzialne, lecz w to, co niewidzialne. To bowiem, co widzialne, przemija, to zaś, co niewidzialne, trwa wiecznie. (2 Kor 4, 18)

 

 

 

 

STACJA XIV

Grób

STACJA CZTERNASTA 

Przestań się lękać! Jam jest Pierwszy i Ostatni i żyjący. Byłem umarły, a oto jestem żyjący na wieki wieków i mam klucze śmierci i Otchłani.  (Ap 1, 17b-18)

 

Panie, oświeć nasze umysły, byśmy rozumieli Pisma, byśmy umieli odczytywać Twoje znaki z naszym życiu. To ślady miłości i nadziei, których potrzebujemy, by żyć naprawdę.