Litania do bł. M. Teresy od Dzieciątka Jezus

Rok 2019 jest w naszej Wspólnocie wyjątkowy – w czerwcu będziemy bowiem przeżywać 20-lecie beatyfikacji naszej Siostry – bł. Marii Teresy od Dzieciątka Jezus (Mieczysławy Kowalskiej), która żyła w przasnyskim klasztorze.

Zgłębiając Jej duchowe dziedzictwo modlitwy, kontemplacji Jezusa konającego, milczącego trwania przed Panem, pragniemy zwracać się przez Jej pośrednictwo do Boga, któremu oddała całe Swoje życie. Wierzymy, że Jej wstawiennictwo u Tego, któremu powierzyła wszystko, wyjedna nam łaski, o które chcemy prosić.

Z tego względu zrodziła się myśl o ułożeniu litanii do Błogosławionej. Jej tekst właśnie uzyskał aprobatę władzy diecezjalnej i pozwolenie na jej publiczne odmawianie. Jest to dla nas wielką radością i znakiem bliskości naszej Siostry Teresy, która przechodziła przecież tymi samymi korytarzami… Mamy Świętych tak blisko siebie, choć często ich nie zauważamy… Wierzymy, że Teresa w szczególny sposób opiekuje się naszą Wspólnota i naszym miastem, w którym prowadziła Swe ukryte, pełne umartwienia i modlitwy życie.

Dla wszystkich, którzy pragną modlić się przez wstawiennictwo bł. M. Teresy, publikujemy tekst litanii i zachęcamy do jej odmawiana. Wierzymy, że przyczyni się Ona za tymi, którzy z ufnością będą w ten sposób powierzać Bogu swoje prośby.

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.

Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,                                                                                     zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata, Boże,                                                                   zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty, Boże,                                                                                    zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, jedyny Boże,                                                                        zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo Niepokalanie Poczęta,                                                          módl się za nami.

Bł. M. Tereso, duchowa córko św. Franciszka i św. Klary,                         módl się za nami.

Bł. M. Tereso, wierna wierze katolickiej,                                                     módl się za nami.

Bł. M. Tereso, podejmująca ekspiację za niewierzących,                            módl się za nami.

Bł. M. Tereso, odważnie podejmująca powołanie,                                      módl się za nami.

Bł. M. Tereso, porzucająca wszystko dla Chrystusa,                                   módl się za nami.

Bł. M. Tereso, wierna kapucyńskiemu charyzmatowi,                                módl się za nami.

Bł. M. Tereso, czcicielko Dzieciątka Jezus,                                                 módl się za nami.

Bł. M. Tereso, adorująca Chrystusa konającego,                                         módl się za nami.

Bł. M. Tereso, oddana całym sercem Maryi,                                                módl się za nami.

Bł. M. Tereso, wierna ślubom zakonnym,                                                    módl się za nami.

Bł. M. Tereso, oddana życiu modlitwy i pokuty,                                         módl się za nami.

Bł. M. Tereso, wytrwała w pracy,                                                                módl się za nami.

Bł. M. Tereso, sumienna w obowiązkach,                                                    módl się za nami.

Bł. M. Tereso, spiesząca z pomocą bliźnim,                                                módl się za nami.

Bł. M. Tereso, kochająca milczenie,                                                            módl się za nami.

Bł. M. Tereso, posłuszna przełożonym,                                                        módl się za nami.

Bł. M. Tereso, cierpliwa w chorobie,                                                            módl się za nami.

Bł. M. Tereso, przebaczająca wrogom,                                                        módl się za nami.

Bł. M. Tereso, z pokorą poddana Bożemu prowadzeniu,                            módl się za nami.

Bł. M. Tereso, oddająca życie za współsiostry,                                            módl się za nami.

Bł. M. Tereso, męczennico obozu działdowskiego,                                     módl się za nami.

Bł. M. Tereso, ofiaro miła Bogu,                                                                 módl się za nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nam nami.

K. Módl się za nami bł. Mario Tereso.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się. Panie Jezu Chryste, Ty błogosławionej siostrze Marii Teresie, jednej z grona 108 męczenników drugiej wojny światowej, dałeś udział w swojej Męce przez wytrwałe, aż do śmierci, znoszenie udręk i prześladowań dla chwały Twego imienia. Za jej wstawiennictwem udziel nam łaski, abyśmy całym życiem mogli świadczyć o Twojej miłości. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.

Za zgodą władzy diecezjalnej. Dnia 15.03.2019 r.