Droga Krzyżowa

 

Stacja I

Jezus na śmierć skazany

 

Życie objawiło się. Myśmy je widzieli, dotykali i o nim świadczymy. W Nim było życie… a myśmy pobłądzili jak owce, każdy odwrócił się w swoją stronę, wybierając śmierć… (por. J 1, 4nn)

Kładę przed wami życie i śmierć, błogosławieństwo i przekleństwo. Wybierajcie życie, abyście żyli!

Bóg wybrał śmierć, ABYŚMY ŻYLI…

 

róże

 

 

Stacja II

Jezus bierze krzyż na Swoje ramiona

 

„Lewa jego ręka pod moją głową, a prawica jego obejmuje mnie.” (Pnp 8, 3)

Ponieważ Twoje stworzenie zostało pohańbione przez grzech, Ty przyjąłeś z miłości hańbę Krzyża…

„Owoce z drzew tego ogrodu jeść możemy, tylko o owocach z drzewa, które jest w środku ogrodu Bóg powiedział: Nie wolno wam jeść z niego, a nawet go dotykać, abyście nie pomarli”. (Rdz 3, 2b-3)

Jezus obejmując drzewo Krzyża niszczy śmierć dotykiem pełnym miłości…

 

róże

 

 

Stacja III

Pierwszy upadek

 

„Oczekiwaliśmy światła, a oto ciemność, jasnych promieni, a kroczymy w mrokach.
  Jak niewidomi macamy ścianę i jakby bez oczu idziemy po omacku.
Potykamy się w samo południe jak w nocy, w pełni sił jesteśmy jakby umarli”. (Iz 59, 9b-10)

Jezu – przygnieciony do ziemi, na którą zstąpiłeś, po której chodziłeś i po której pisałeś – do ziemi, którą stworzyłeś! W tym spotkaniu z prochem bierzesz w objęcia człowieka z ziemi utworzonego, w proch się obracającego…

 

róże

 

 

Stacja IV

Spotkanie z Matką

 

„Twoja Matka i bracia stoją na dworze i chcą się widzieć z Tobą”. (Łk 8, 20)

Teraz to Jezus pragnie widzieć Matkę, bo przecież nic na świecie nie dzieje się bez Jego woli. Spotkanie bez słów – w jednym spojrzeniu…

„Ta dopiero jest kością z moich kości i ciałem z mego ciała!” (Rdz 2, 23a)

Maryjo! Dziewico uczyniona Kościołem! (św. Franciszek)

Módl się, by Jezus pragnął kierować na nas Swe spojrzenie pełne miłości.

 

róże

 

 

Stacja V

Szymon z Cyreny pomaga nieść krzyż

 

„Zatrzymali niejakiego Szymona z Cyreny, który wracał z pola”. (Łk 23, 26)

„Przeklęta niech będzie ziemia z twego powodu: w trudzie będziesz zdobywał od niej pożywienie dla siebie
po wszystkie dni twego życia. Cierń i oset będzie ci ona rodziła”. (Rdz 3, 17b-18a)

Szymonie – kimkolwiek jesteś – na Drzewie Życia znalazłeś rozkoszny owoc – błogosławiony owoc łona Maryi.

Z trudu twej pracy będziesz spożywał – Pokarm Zbawienia i Napój Życia.

 

róże

 

 

Stacja VI

Weronika ociera twarz Jezusowi

 

” Nie! Ręka Pana nie jest tak krótka, żeby nie mogła ocalić, ani słuch Jego tak przytępiony,
by nie mógł usłyszeć. Lecz wasze winy wykopały przepaść między wami a waszym Bogiem;
wasze grzechy zasłoniły Mu oblicze”.  (Iz 59, 1-2a)

Boże, nie chciałeś, by grzechy stworzenia przysłoniły Ci jego piękność. „W odrodzeniu, którego dokonałeś we mnie przez Krew Syna Twego Jedynego, ujrzałam, że rozmiłowałeś się w piękności swojego stworzenia”. (św. Katarzyna ze Sieny)

 

róże

 

 

Stacja VII

Drugi upadek

 

„Włożyłeś na grzbiet nasz ciężkie brzemię; kazałeś ludziom deptać nasze głowy”. (Ps 66, 11b-12a)

 

Wokół obelgi, szyderstwa… Jeśli jesteś Synem Bożym… wstaniesz i pójdziesz dalej z miłością!

„Jezus wstał, wyszedł i udał się na miejsce pustynne i tam się modlił” (MK 1, 35) – za mnie i za ciebie…

Jeśli jesteś dzieckiem Bożym – powstaniesz.

 

róże

 

 

Stacja VIII

Jezus spotyka płaczące niewiasty

 

Niewiasty płaczą nad losem Skazańca, a tymczasem los Jezusa nie jest godzien pożałowania…

„Myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami – wyrocznia Pana”. (Iz 55, 8)

Doskonałe wypełnienie woli Bożej to droga chwały, choć przywdziewa szatę największego poniżenia.

„Człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Bóg natomiast patrzy na serce”. (1Sm 16, 7)

 

róże

 

 

Stacja IX

Trzeci upadek

 

Jest już tak ciężko, że wydaje się, iż to koniec. A jednak „ci, którzy zaufali Panu odzyskują siły, otrzymują skrzydła jak orły:

biegną bez zmęczenia, bez znużenia idą”. (Iz 40, 31)

Jezu, posłuszny woli Ojca do końca! Naucz nas, iż powstać można tylko wtedy, gdy się wie, że się upadło.

 

róże

 

 

Stacja X

Jezus z szat obnażony

 

„Żebym się choć Jego płaszcza dotknęła, a będę zdrowa”. (Mt 9, 21)

A jednak można także nie przyjąć uzdrowienia – sięgnąć po szaty Jezusa brutalnie i bez litości. Z pretensją, wymówką… mi się należy!…

A On został umęczony po to, byśmy zwlekli z siebie dawnego człowieka…

 

róże

 

 

Stacja XI

Przybicie do krzyża

 

Na ciosy Jezus nie odpowiada, na zniewagi odpowiada milczeniem, zło zwycięża dobrem, a nie reagując na ludzką złość, obnaża ją w samej jej istocie, przygarniając jednocześnie do Siebie człowieka takiego, jakim jest – biednego, małego, poranionego, wołającego o miłość.

Ukrzyżowany Jezus dźwiga cały świat.

 

róże

 

 

Stacja XII

Śmierć Jezusa

 

„Przyszedłem ogień rzucić na ziemię i jakże bardzo pragnę, żeby on już zapłonął”. (Łk 12, 49)

„Bo w ogniu próbuje się złoto, a ludzi miłych Bogu – w piecu utrapienia”. (Syr 2, 5)

Cichy Baranek napojony własną Krwią, spalony własnym pragnieniem…

Jezu! Ty wybrałeś śmierć, a nam tak trudno przyjąć umieranie…

„Trzeba wam się powtórnie narodzić”… (J, 3, 7)

 

róże

 

 

Stacja XIII

Zdjęcie z Krzyża

 

Jezus zdjęty ze Swojej pierwszej monstrancji…

W ramionach Matki w Betlejem, było niegdyś tak ciepło i bezpiecznie…

Ona nauczyła się teraz, że nic nie może Bogu dać, ale WSZYSTKO może od Niego przyjąć.

 

róże

 

 

Stacja XIV

Złożenie do grobu

 

W dramat tej pozornej klęski już powoli wsącza się strumień światła…

„Jeśliby kto oddał za miłość całe bogactwo swego domu,
pogardzą nim tylko”. (Pnp 8, 7)

Jezus przyjął odrzucenie i pogardę, niezrozumienie, nienawiść, gniew i złość ludzką. Czy jednak rózgą ust Swoich uderzył gwałtownika?… (por. Iz 11, 4)

On ust swych nie otworzył (por. Iz 53, 7)… bo gdy ktoś kocha prawdziwie – z miłości umiera.

 

róże