Siostrzane spotkanie w Sternberku

Czas biegnie szybko i ani się nie obejrzałyśmy, a nadeszła pora dalszych prac nad tworzeniem naszego Stowarzyszenia Mniszek Klarysek Kapucynek Europy Środkowej „Mater Ecclesiae”. Wpisują się one w wielki wysiłek wszystkich klasztorów kontemplacyjnych na świecie, które dzięki najnowszym dokumentom papieskim: konstytucji apostolskiej Vultum Dei quaerere i instrukcji Cor orans, podjęły zadanie tworzenia struktur komunii, mających zwiększyć współpracę pomiędzy poszczególnymi klasztorami i sprzyjać rozwijaniu charyzmatu w dzisiejszym świecie.

Tegoroczne zebranie miało miejsce w dniach 13-16 maja i zgromadziło Opatki i delegatki wspólnot z Polski, Czech, Słowacji oraz Włoch (z klasztoru w Asyżu). Podjęłyśmy intensywną pracę nad dookreśleniem konkretnego funkcjonowania Stowarzyszenia, która objęła tematy współpracy w promocji naszego charyzmatu, wzajemnej komunikacji oraz rozumienia komunii przez klasztory, które przystąpiły do procesu stowarzyszania się.

Każdy dzień wypełniony był dobrze zaplanowanymi spotkaniami, na których prezentowałyśmy refleksje poszczególnych wspólnot i dochodziłyśmy do porozumienia w kwestiach, które rodziły pytania i stawiały nas przed nowymi wyznaniami. Było to doświadczenie dialogu i wspólnej pracy w dochodzeniu do rozwiązań korzystnych dla każdego klasztoru. Z pewnością nie było to proste, gdyż każdy dom ma swoją specyfikę, tradycje i niepowtarzalnego ducha, który stanowi o jej bogactwie i jest świadectwem wewnętrznego życia nieraz całych pokoleń Sióstr. Należało więc te wszystkie elementy złożyć w jedną mozaikę tak, by wszystko razem współgrało. Duch Święty działał jednak z mocą i pokazywał nam drogi, na które mogłyśmy razem wejść i rozwiązania, będące wspólnie wypracowanym konsensusem.

Jednoczyła nas przede wszystkim wspólnie przeżywana Eucharystia i modlitwa. Także czas na rozmowy i spotkania przy posiłkach stworzył atmosferę zaufania, pokoju i rodzinności. Siostry ze Sternberku, które zorganizowały spotkanie i udostępniły nam swój piękny klasztor, dzieliły się z nami bogactwem swojej wspólnoty, a ich uśmiech zawsze dodawał optymizmu.

Siostry zadbały także o to, byśmy miały okazję usłyszeć koncert kwartetu smyczkowego, który w tych dniach miał miejsce w ich kościele. Po całym dniu intensywnych prac było to niezwykle kojące i ubogacające! Profesjonalne wykonanie utworów dawnej czeskiej muzyki sakralnej wprowadziło nas także w przestrzeń modlitwy i kontemplacji Tego, który nas zgromadził z tak wielu stron, byśmy tworzyły komunię na wzór tej, którą jest Najświętsza Trójca.

Spotkanie zakończyło się podziękowaniami dla Matki Rachel – Opatki czeskiego klasztoru oraz dla każdej Siostry, która z takim poświęceniem i delikatnością nam w tych dniach posługiwała. Naszą wdzięczność wyraziłyśmy wręczając każdej różę i błogosławiąc się nawzajem znakiem krzyża świętego. Całe wydarzenie miało też wielkie wsparcie ze strony naszych Braci Kapucynów Prowincji Warszawskiej, którzy zaoferowali potrzebną pomoc, za co jesteśmy niezmiernie wdzięczne!

Ufamy, że przeżyty czas wyda piękne owoce w postaci ostatecznego zatwierdzenia naszych Statutów przez Stolicę Apostolską oraz jeszcze większej jedności pomiędzy naszymi klasztorami.