Droga Krzyżowa – za Jezusem

 

Stacja I

Niewinny przed sądem

Być człowiekiem wewnętrznie wolnym oznacza, że to, co spotyka mnie w życiu negatywnego, nie ma negatywnego wpływu na mnie – nie niszczy mojej duszy…

 

 

Stacja II

Zaufaj wbrew wszystkiemu

Ufaj Mi, że droga, którą ci proponuję, jest drogą do życia.

Mimo tego, że wiedzie przez krzyż…

 

 

Stacja III

Przytłoczony

Jeśli cierpienie, które mnie w życiu dotyka, ofiaruję Tobie Jezu, to wtedy staje się ono dla mnie i innych ludzi źródłem wielkiego błogosławieństwa i wyjątkową łaską. Jeśli natomiast zbuntuję się przeciwko cierpieniu i nie ofiaruję go Tobie, Jezu, to wtedy będzie mnie ono niszczyć i stanie się moją największą tragedią…

 

 

Stacja IV

Jej oczy

Nie pozwól, aby to, czego doświadczasz od ludzi, uczyniło twoje serce niezdolnym do kochania.

Broń zawsze delikatności i wrażliwości swego serca – niech nigdy nie stwardnieje…

 

 

Stacja V

Szymon

Zapraszasz mnie, Jezu, do tego, aby moje życie stało się ofiarą, okupem, który pomoże ratować Ci tych, którzy znajdują się w niewoli grzechu.

Gdy ktoś jest porwany i więziony, dla uratowania jego życia daje się okup. Moje życie może nim się stać, aby pomagać Tobie, Jezu, ratować życie tych, którzy są już niewolnikami zła… Ten okup jest bardzo wysoki, bo płaci się cierpieniem ofiarowanym za innych.

Dźwiga się Twój Krzyż…

 

 

Stacja VI

Weronika

Tylko człowiek miłosierny potrafi być hojny.

Jego serce jest hojne w okazywaniu miłości – wręcz rozrzutne…

 

 

Stacja VII

Kolejny upadek

Czy wiesz, kiedy cierpienie cię miażdży i niszczy? Wtedy, gdy przeżywasz je samotnie.

Jeśli przeżywasz je ze Mną, Ja cię przez nie przeprowadzę i sprawię, że dzięki niemu będziesz dojrzewać do komunii ze Mną w wieczności…

 

 

Stacja VIII

Płacz

Spotkanie… Jezu, Twoja bliskość sprawia, że człowiek powraca do zdrowia, ale pod warunkiem, że to spotkanie jest autentyczne, a nie powierzchowne. Ty nie potrzebujesz naszych wzruszeń, ale serc…

 

 

Stacja IX

Jeszcze jeden raz…

Dopóki toczysz walkę, nie masz się czego obawiać. Nawet jeśli jest ona wielkim udręczeniem. Niepokojąca jest sytuacja, gdy opuszczasz bezradnie ręce.

Nawracanie się to walka o życie wieczne – walka, która toczy się do ostatniego momentu…

 

 

Stacja X

Obnażony

Można stracić wszystko, a nadal być pełnym godności. Można stać się dla świata pośmiewiskiem, a jednak zachować twarz.

Ten, kto przemienia cierpienie w ofiarę – odnajduje siebie, bo kocha. To miłość bowiem nadaje cierpieniu sens…

 

 

Stacja XI

Przybity

To, co jednoczy mnie z Tobą, Jezu, to miłość i Krzyż.

A może jest to jedno, gdy swój krzyż przeżywam gorąco go kochając?…

 

 

Stacja XII

Śmierć

Żeby wejść w prawdziwe życie, trzeba umrzeć dla siebie.

Umierać by żyć – a drogą do tego jest zawsze Krzyż.

Co dnia uczę się umierać, by lepiej żyć…

 

 

Stacja XIII

Zdjęty z Krzyża

Całe moje życie powinno być przygotowaniem się na śmierć. Jest to – paradoksalnie – najważniejsza chwila w życiu, bo decyduje o naszym wiecznym zbawieniu.

Umieramy jakby zdejmowani z krzyża naszego życia…

 

 

Stacja XIV

Ku nadziei

„…te, które były gotowe, weszły na ucztę weselną i drzwi zamknięto”. (Mt 25, 10)

Do wejścia na ucztę weselną gotowy jest ten, kto pięknie przeżył swoje życie.

Bóg jest najwyższym Pięknem – czerpiąc z Niego – jaśniejemy Jego blaskiem, by zmartwychwstać…