Zapraszamy na Nabożeństwo Czterdziestogodzinne

 

Zgodnie z długoletnią tradycją naszego klasztoru, również i w tym roku przeżywać będziemy w naszym kościele Nabożeństwo Czterdziestogodzinne. Wszystkich, którzy pragną adorować Jezusa w Najświętszym Sakramencie podczas Dni zapustnych (trzy dni przed Środą popielcową), serdecznie zapraszamy od 11-go do 13-go lutego.

 

Msze święte:

w niedzielę o godz. 11:30 i 17:00

w poniedziałek i we wtorek o godz. 8:00 i 17:00

 

Pomiędzy jedną i drugą liturgią eucharystyczną wystawiony będzie Najświętszy Sakrament – adoracja w kościele, na którą zapraszamy wszystkich, którzy pragną trwać w Bożej obecności, wynagradzać Bogu za grzechy, prosić we wszystkich potrzebach i uwielbiać naszego Pana.

Homilie głosić będzie Ks. Henryk, pallotyn.

O historii Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego można przeczytać tutaj: https://klaryskikapucynki.pl/historia-nabozenstwa-czterdziestogodzinnego/

 

Nasza Wspólnota zakonna podejmuje się w czasie Nabożeństwa Czterdziestogodzinnego modlitw wynagradzających i przebłagalnych, trwając przed Najświętszym Sakramentem i przepraszając Boga za zniewagi Jemu wyrządzone:

 • za grzechy całego świata przeciw tej Tajemnicy dokonane
 • za zniewagi i obelgi Jezusa w Najświętszym Sakramencie
 • za dobrowolne roztargnienia przed Najświętszym Sakramentem
 • za tych, którzy odmawiają pokłonu Najświętszemu Sakramentowi
 • za nieuczczenie i zaniedbanie pokłonów oraz gestów czci wobec Najświętszego Sakramentu
 • za nieuczciwość paramentów liturgicznych
 • za niedbałą służbę liturgiczną
 • za tych, którzy nigdy nie rozmyślają o tej Tajemnicy
 • za wszystkie oziębłości
 • za wszelkie wzgardy Najświętszej Tajemnicy Ołtarza
 • za użycie Świętych postaci do czarów, zabobonów, praktyk okultystycznych
 • za świętokradztwa
 • za ospałości na modlitwie przed Najświętszym Sakramentem
 • za kapłanów, którzy nie wytrwali w wierności swemu powołaniu
 • za wyrzucanie Świętych Postaci w niegodnych miejscach
 • za zniewagi popełnione przez dusze zakonne
 • za zniewagi wyrządzane w czasie wystawień Najświętszego Sakramentu
 • za rzucanie oszczerstw i brak szacunku dla kapłanów
 • za wykradanie puszek z Najświętszym Sakramentem
 • za profanacje Najświętszego Sakramentu w pseudo-sztuce
 • za rozmowy w kościołach podczas wystawień Najświętszego Sakramentu
 • za niedbałe przyjmowanie Jezusa w Komunii Świętej
 • za oziębłych katolików
 • za tych, którzy nie okazują bliźnim miłosierdzia
 • za zniewagi popełniane przez dzieci w przyjmowaniu Najświętszego Sakramentu
 • za zstępowanie do dusz, które nie są w stanie łaski uświęcającej
 • za zniewagi i nieuszanowanie Wiatyku zanoszonego chorym
 • za nałogi tych, którzy często przyjmują Komunię Świętą
 • za wydanie w ręce bezbożnych
 • za niewierności dusz wybranych
 • za niegodne zachowanie się przed Najświętszym Sakramentem
 • za niegodne stroje wchodzących do kościołów
 • za bluźnierstwa przeciw Jezusowi w Najświętszym Sakramencie